Elke werkdag te bereiken tussen 9.30-10.30 uur op telefoonnummer: 0595 442925

  • Boodschappen halen of begeleiden naar een winkel
  • Bibliotheekboeken ruilen
  • Kinderopvang (tijdelijk tot er een andere oplossing is gevonden)
  • Licht huishoudelijk werk in afwachting van gezinshulp
  • Kleine klusjes in huis en tuin
  • Oppas en/of ondersteuning bij dementerenden
  • Ondersteuning bij mantelzorgers
  • Bezoeken en/of wandelen
  • Vervoer en begeleiding naar artsen, ziekenhuis

Op jaarbasis verrichten wij ca. 2000 hulpverleningen in de gemeente Winsum.
Dankzij de inzet van al onze vrijwilligers.
In principe is alle geboden hulp gratis. Toch kunt u ons steunen door een gift, hoe klein ook, over te maken op NL 68 INGB 0000183096.